Home Janson's Kaffefarm Förädlingsprocess Ekologi och Miljö Janson's Produkter Kontakt
       
       
 

 

Ekologiskt odlade produkter, Miljöengagemang och respekt gentemot anställda

Janson’s kaffefarm drivs med ett starkt engagemang för att skydda miljön samtidigt som man bidrar på olika sätt till de anställdas och närområdets välbefinnande.

Kaffefälten vävs på ett naturligt sätt ihop med omkringliggande skog för att minimera inverkan på ekosystemet.

Familjen Janson samarbetar med naturskyddsorganisationer för att skydda de ovanliga fågel och fjärilsarter som finns i området. Farmen är belägen nära de två högsta sjöarna i Panama.

Angrepp från insekter ovanliga på denna höjd till skillnad från andra odlingar på lägre höjder med högre värme. Detta gör att man slipper använda bekämpningsmedel. Det enda som tillsätts jorden är naturliga mikro-organismer och kaffefruktens innanmäte för att bibehålla jordens näring.

 

 

 

 

Janson Cofffee marknadsförs i Sverige av Panimpo. För mer information kontakta:  info@jansoncoffee.se